TIYAKIN ANG LIBRENG BATAYANG SERBISYO PARA SA MAMAMAYAN!

               Ang BGH ay nag-iisang pampublikong ospital ng Baguio City para sa 318,676 populasyon nito na mabilis na lumaki. Ang lohikal dapat na hakbang ay magdagdag ng ospital sa halip na ipasa ito sa pribadong korporasyon. Subalit, gugulatin tayo ng balitang isasapribado ito kasama ng 25 pang ospital sa buong bansa. Mas, maaga pa naisapribado na ang mga National hospitals gaya ng Lung Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center, Philippine Children's Medical Center. Ibinukas na rin sa bidders ang Philippine Orthopedic Center noong Enero nitong taon. Sa mga naunang pribatisasyon ng National hospitals, lubusang naitsapwera ang mga walang pera!


               Ang BGH ay nag-oopereyt na simula pa 1902. Limitado man ang kapasidad, sa pagdaan ng panahon, ito ang naging takbuhan ng mga mahihirap na mamamayan na walang pambayad sa pribadong ospital.


              Target din ng pribatisasyon o "Corporatization" sa ilalim ng iba't-ibang iskema ng Public-Private Partnership (PPP) o Private Sector Participation (PSP) ang Baguio City  Market, ang ating mga parke (Burnham Park, Wright Park, Bayan Park, Botanical/Centennial Park, Dominican Heritage Hill Development), at ang Asin Mini Hydro Power Plant. Nakapaloob din dito ng pagpapaganda daw ng mahahalagang landmarks ng lungsod gaya ng Convention Center, Athletic Bowl at Maharlika. Ang mga proyektong ito ay nakapaloob sa naaprubahang Annual Investment Plan (AIP) ng lungsod nito lamang Abril 22,2013.


ANG PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP SA TUWID NA DAAN


                     Ang mga gubyerno ng mahihirap na bansa o "papaunlad daw na bansa" ay iniengganyo ng gubyerno ng malalaking bansa at mga dambuhalang lending institutions na isagawa ang PPP upang hikayatin ang paglahok ng pribadong sektor sa "pagpapaunlad" daw ng mga larangang magiging mahalaga sa pagtuntun sa "economic development" ng mahirap na bansa. Halimbawa nito ay ang Water System, power generation and distribution, sanitation and waste management, ospital, eskwelahan, railway at kalsada, at mass housing. Sa nakaraan, ang larangang ito ay sulong hawak o pinangangasiwaan ng gubyerno sapagkat ito ay mahahalagang serbisyo na dapat tinitiyak ng gubyerno na tatamasa ng kanyang mamamayan.


                  Kapos daw sa pondo at rekurso ang gubyerno at walang kasanayan para tiyakin ang epektibo at efficient na paggana ng mga ito, kung kayat ibinubukas sa pribadong sektor. Pero kadalasan, sa PPP o partnership na ito, ang "public sektor" o gubyerno ang namumuhunan o nagbibigay ng panimulang pinansya o kapital. Ang "private sector" naman ang nagbibigay ng expertise, nagdadala ng makabagong teknolohiya, at nangangasiwa sa mga larangang dapat sana ay direktang pinangangasiwaan ng gubyerno. Sa iilang pagkakataon, pumapasok din ang private sector sa pagbibigay ng kapital.


                Ang sumusunod ang ilan sa mga tampok na iskema ng PPP: "build-operate-transfer," gaya ng iskemang papasukin sa ating mga parke at major landmarks at "design-build-lease," gaya naman ng iskema sa Baguio City Market. Matagalan ang mga partnership na ito. Halimbawa, ang "design-build-lease" na pinanalunan na ng Uniwide sa public market ng lungsod ay aabot hanggang 30 taon at walang depenidong panahon para sa pagbabalik nito sa pagmamay-ari natin o ng mamamayan ng Baguio.

               Anumang pagtatambol natin sa tuwid na daan ni Pnoy, tiyak na sa baku-bakong daan at sa bangin tayo dadalhin ng iskemang public-private partnership!


BAKIT PINAPASOK NG GUBYERNO ANG PPP?

               Ang PPP ay nakabalangkas sa mga pandaigdigang mga patakaran (o neoliberal policies) na ipinatutupad ng mga bansa ng mga dambuhalang monopolyo o super-higanteng mga korporasyon. Ang PPP ay nakapaloob sa patakarang SAP o Structural Adjustment Programs. Iniuutos ng SAP sa mga "umuunlad na bansa" o mahihirap na bansa na: una, magtipid  ng gastos, at ikalawa, taasan ang kolekson ng buwis. Kailangang iwasan ng gubyerno ang "deficit" para matiyak nito ang pagbabayad ng utang at mapaganda ang credit rating para muling makautang. Huwag kalimutan, tayong mamamayan ang nagbabayad ng utang!   


                Sobrang tindi ng pandaigdigang krisis ng sistemang kapital-sandamakmak na produksiyon ng kung anu-anong produkto pero wala namang bumibili dahil laspag ang mamamayan at walang kapasidad bumili. Ito ang dahilan kung bakit kailangang buksan sa kapitalista pati mga larangang dapat na hawak ng gubyerno- gaya  ng basic utilities and basic services (edukasyon, kalusugan, pabahay,  kalsada, etc.)


                 Ito ang dahilan kung bakit tanggal nang tanggal ng subsidyo sa edukasyon at batayang serbisyo, habang bayad naman tayo ng bayad ng buwis at panay ang pag-iimbento ng kung anu-anong buwis na hindi naman natin mapakinabangan. Ito ang dahilan kung bakit kailangang isapribado ang pampublikong edukasyon at mga ospital, ang kuryente, ang kalsada at mga parke, at lahat na ng pag-aari ng gubyerno at mamamayan.

BAKIT DELIKADO ANG ISKEMANG PPP NG GUBYERNO?

              Hindi maganda ang resulta ng lahat ng isinapribado na ng gubyerno. Ang unang negatibong karanasan ng mamamayan dito ay mula sa pagsasapribado ng MWSS ( dating NAWASA) noong Agosto 1997. Hindi umunlad ang serbisyo ng patubig. Hindi kinakabitan ng linya ng tubig ang mahihirap na komunidad. Hindi rin kayang ma-access ng mahihirap na mamamayan ang pribado nang serbisyo at mga gamot ng Philippines Children Medical, ng National Kidney and Transplant Institute at lalo na ng Philippine Heart Center. Kada minuto ang pagtaas ng presyo ng langis simula ng isapribado ang petron. Inuunti-unti ang iskema ng pribatisasyon ng mga state Colleges and Universities gaya ng UP Baguio at Benguet State University sa pamamagitan ng pagdodoble o pagtitriple ng matrikula nito. Kaya nga may Kristel Tejada at maraming iba pa na nawalan ng karapatang mag-aral. 

             
                Wala tayong mapapala sa pribatisasyon gaano man pagandahin ang iskema at pagpapakete nito. Ang tumatakbong kaisipan sa pribadong sektor ay tubo at sandamakmak na tubo. Hindi serbisyo. Anumang bahagi ng batayang pampublikong serbisyo na ipapasa natin sa pribadong sektor ay ibabalangkas sa kung paano ito pagkakakitaan para sa tubo. Maaaring sa ilang pagkakataon ay magiging efficient ang serbisyo, pero kaya ba nating bayaran ito?


                  Ang anumang impak din ng pribatisasyon, lalo na sa mga government institution ay ang pagkakatanggal sa trabaho ng mga manggagawa at empleyado nito. Dagdag sa sanlaksa na nating walang trabaho. Pero higit dito ay ang pagkakait sa mamamayan ng mga batayang serbisyo. Sa bawat sentimo na kinukuha sa atin para sa buwis, dapat tiyakin ang balik serbisyo nito sa mamamayan. Ang karapatang magbuwis ng gubyerno ay nakatuntong sa kanyang responsibilidad na ibigay ang batayang serbisyo sa kanyang nasasakupan.


                Ang ultimong responsibilidad ng anumang gubyerno ay sa kanyang mamamayan at hindi sa sinumang kapitalista. Ang tungkulin ng gubyerno ay tiyaking tinatamasa ng kanyang mga mamamayan ang mga batayang karapatan nila - sa edukasyon, kalusugan, pabahay; hindi ang pagtiyak sa pagkakamal ng tubo ng  kapitalista.


PRIBATISASYON, PPP AT MGA BAGONG HALAL NA OPISYAL


                Nitong nakaraang eleksiyon, ginawa nating panukat ang tindig ng mga kandidato sa mga nakaumang na plano ng pribatisasyon sa BGH, sa palengke at sa mga parke ng Baguio. Ngayon, mapatutunayan kung sino ang sinserong kakampi natin sa pagtutol sa pribatisasyon at sino ang sumasakay lamang para makakuha ng buto.


                 Ipaabot natin sa mga bagong halal na opisyal ang ating kampanya sa pagtutol sa pribatisasyon. Itambol natin ang epekto nito lalo na sa mga maralitang mamamayan. Kailangan nating tiyakin sa bagong City Council na mananaig ang nauna nang City Council Resolution na humaharang sa pribatisasyon ng BGHMC. I-lobby natin sa ating bagong Congressman na dalhin ang laban na ito hanggang sa Konggreso upang hindi makalusot sa anumang titulo at pagkakapakete ang laman ang House Bill 6069 at Senate Bill 3130 noong 15th Congress na nagtutulak sa pribatisasyon o Corporatization ng BGHMC at 25 iba pang public hospital sa bansa.


                Ipaabot natin hanggang kay Pangulong Pinoy ang kapahamakang inaabot at aabutin ng mamamayan sa kanyang iskemang Public-Private Partnership o Private Sector Participation.


               Tutulan ang pribatisasyon! Unahin ang kapakanan ng mamamayan, hindi ng kapitalista at mga korporasyon! Ipagtanggol ang karapatan ng mamamayan sa mga batayang serbisyo at sa buhay!
SERBISYO PARA SA TAO WAG GAWING NEGOSYO!
                                                                                                                                                                     Kilusan (KPD) North Luzon
                                                                                                                                                                                  May 06,2013
 
 
RESPECT THE YOUTH AFFAIRS
Sun, 01/09/2011 - 17:23.

Baguio City – KILUSAN (KPD) and YND (Youth for Nationalism and Democracy) North Luzon Chapter salute the vigilance of Hon.Karmin Yangot – SK Federation President of Baguio city in her early exposure of the anomalies in the upcoming SK Federation 2011 national election.

"Ms. Yangot’s refusal to accept tempting money offers and proposals serves as insult to those who cheat and buy votes. Despite being young and inexperienced in politics, displaying such principled decision is really admirable. She knows how vote is equated to dignity," says Jim Pag-a, Secretary General of the militant KILUSAN North Luzon regional chapter.

The group is critical of May 2010 national elections and remains unaligned and non-partisan. Though the organization aspires for political change, it does not believe that seeking positions in the government is the key to social change. Instead it believes that mass organizing is the main key in achieving collective success.

KILUSAN (KPD) has been fighting for genuine democracy and political reforms since its founding in June 1998 in the University of the Philippines-Quezon City. KPD was formed when multisectoral leaders of organizations nationwide joined forces calling for a strong nationalist and democratic movement that will effect a genuine social change. The group challenges those running for office and those elected to effect significant change in the people’s lives.

"Vote buying, bribery and terrorism are not new. As per local experience, violence occurs mostly on the local level. “Bakit? Kasi ito ang pundasyon ng mga trapo sa kanilang pagpapalakas for the incoming national election. Hence, we do not wonder why big guys would offer voters and aspiring candidates in SK elections. This is high time for them to stop and learn to respect the future of the country,” Mr. Pag-a added.

The militant group is calling on the youth to join hands and condemn such gross disrespect for youth affairs such as the SK.

 
 Liga Kalikasan

                                                                                                                         

#12 Upper Market Subdivision                                                                                                                                                                                               Serve Net

Camp Allen, Baguio City                                                                                                                                                  SEC REG. NO.: CN200730235

Telephone # (074) 424-3706

E-mail: servenet.north@gmail.com

 

November   03, 2010

 

 

Hon. Fema Lomong-oy

Quirino Hill Brgy

Baguio City, 2600

 

 

 

 

Madam:

 

 

Greetings!

 

 

LIGA KALIKASAN is inviting young men and women to join the 1st ENVIRONMENT SPORTS FEST of 2010 for Baguio and Benguet.

 

This is a joint project of SERVE-NET and CWP (Communication Workers of the Philippines) in advocating environment preservation and disaster preparedness in our community. Our activities are linked to environment rehabilitation projects such as tree planting and nursery for seeds production, clean up drive, stress and psychosocial debriefing, and other disaster response activities in high risk areas and those heavily affected by calamities in Baguio and Benguet.

 

Our sports fest comprises BASKETBALL tournament for amateur players (intermediate division15 – 20 years of age & Junior/Senior mixed division 21 y/o above) and Volleyball tournament for women of all age groups. Each team shall be comprises of 12 - 15 person. There will be a registration fee of P2, 500.00 per team. This amount shall be paid fully no later than Dec. 20, 2010. The activity will start on the 2nd week of December.  Everyone is encouraged to have their own banners and slogans representing their groups or communities.

 

This activity envisioned the creation of systematic and reliable disaster response machinery in every area of our concern. We look forward to empowering and strengthening social involvement of our youths and women in sports, environment and other pressing social issues.

 

We wish everyone’s involvement in this campaign and together we will make a big difference.

 

We look forward to your positive and energetic participation.

 

 

 

 

Yours Truly,

 

Benjamin Valdez                                                                                Lhans Agustin                    

Sec. General – LIGA Kalikasan                                                         Adviser - LIGA Kalikasan

           

 

Felydeane G. Mabanta

President - LIGA Kalikasan

 

 

Linda D. Gobrin

SERVE-NET Executive Director

 

liga_kalikasan_sports_fest_poster_final.pub
File Size: 484 kb
File Type: pub
Download File

 
 
This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
misedukasyon.ppt
File Size: 3123 kb
File Type: ppt
Download File

 
 
education_crisis.ppt
File Size: 865 kb
File Type: ppt
Download File

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

module

06/04/2010

0 Comments

 
 Ikwento Natin Ang Buhay ng Taumbayan 

 Mahahalagang Elemento  ng Dula at iba pang Sulatin:

Kwento, Nobela, Sanaysay, at maging ng Tula at Kanta

 

 

Elemento 1 Tunggalian (Conflict)

Walang Drama Kung Walang Tunggalian!

 

Sa isang makauring lipunang tulad ng Pilipinas,

 ang  mga uri ay may iba’t ibang interes

 at ang mga ito ay  nagtutunggalian.

Tunggalian ang susi sa kanilang pag-iral.

Tunggalian ang nagpapalakas o nagpapahina sa kanila.

Tunggalian ang bumabaybay sa kanya-kanyang mga suliranin.

Tunggalian ang nagbubuo o nagwawasak sa kanila.

Tunggalian ang  pumupukaw  sa kanya-kanyang iba’t ibang pakiramdam.

Tunggalian ang humuhubog ng kanya-kanyang iba’t ibang paninindigan.

Tunggalian ang nagbibigay ng drama sa kanilang pagkabuhay.

Ang tunggalian ay parang titis na sa patuloy na pagkikiskis

ay lalong nagdirikit, umaalab, hanggang maglagablab

sa kasukdulan (climax).

 Sa kasukdulan ng tunggalian, na posibleng maging marahas,

 ay  nagagapi, napapatalsik, napapaslang

ng isang panig ang katunggali

at nayayanig, kundi man lubos na nababago,

ang dating panlipunang kaayusan.

 

 

Iba’t ibang Porma ng Tunggaliang

Kinasasangkutan ng Tao:

 

 Tao vs Kalikasan

 

Tao vs Kapwa-Tao  

Tao vs Panlipunang Kaayusan

 

 

Exercises:

A. Laro ng Iba’t Ibang Uri at Sektor

at Berbal na Sagutan ng Magkakatunggali

 

B. Dramatisasyonng Iba’t Ibang Sitwasyon

ng Tunggalian ng Bubuing mga Pangkat Palihan

 

 

 

Elemento2

Tauhan, Paglalarawang-Tauhan at Pagganap sa Isang Katauhan (Character / Characterization)  

Huwag Hayaang ang Tauhan Ay Mawala sa Kanyang Sarili! Bawat tauhan ay kabilang sa isang  depinidong uri o sektor.

Ang uri o sektor na kinabibilangan niya ang nagtatakda

ng tiyak na lugar niya sa lipunan.

Ito rin – ang kanyang uri o sektor, lugar sa lipunan at panlipunang praktika:

pakikibaka sa produksyon, tunggalian ng mga uri

at syentipikong eksperimento --

  ang pangunahing humuhubog sa kanyang pagkatao:

pananaw, paninindigan, at mga paraan sa pakikipamuhay --

liban pa sa kanyang pamilya, paaralan at pamayanan.

Ito rin ang lumilikha ng kanyang panloob

na tunggalian (internal conflict)

at ng mga pakikipagtunggali sa iba pang mga tao

sa kanyang paligid.

 

Mga Salik na Dapat Isaalang-alang  Hinggil

sa Tauhan at Paglalarawang-Tauhan:

 

Sosyolohikal na Salik Sikolohikal na Salik

Pisyolohikal na Salik  

Exercises:

A. Sino Ako? Isang 2-3-Minutong Monologo

ng Isang Tauhan ng Bawat Isang Workshopper.

Note: Isusulat ang Paglalarawang-Tauhan at

Huhulahan ng iba pang Kalahok kung Sino Ito.

 

B. Dramatisasyon ng mga Pangkat Palihan

Ng Nagpapakita ng mga Tauhan at Tunggalian.

 

K. Mga Tauhang Naghihintay ng Aktor/Awtor

O

Mga Bagong Bida o Bayani sa mga Kwento

Ng Buhay ng Taumbayan

 

Elemento 3

Lenggwahe: Dayalogo at Akting

(Language: Dialogue & Body Language/

Acting)

 

Ang lenggwahe ang ekspresyon ng kasarilihan

at identidad ng isang tauhan.

Isang porma  ng lenggwahe ay ang berbal o sinasabi -- tulad

ng  mga dayalogo sa isang dula sa tanghalan, sa pelikula, o sa telebisyon, o

sa mga nakapaniping pangungusap ng mga tauhan

 sa isang kwento o nobela.

Ang isa pa’y ang di-berbal na lenggwahe, o ang ekspresyon

sa pamamagitan ng katawan o mga bahagi nito -- body language o

body movement – o

ang bahaging ginagawa o iniaarte (acting part) ng mga tauhan

sa isang drama.

Nagkukumbina at kumplimentaryo sa isa’t isa

 ang lenggwaheng sinasabi at lenggwaheng  iniaakto

upang magpakilala ng buong mga katauhan o pagkatao.

Hindi lang; ang masinop na kumbinasyon ng dalawa

ang lumilikha ng mga interesante’t makapangyarihang

mga tauhan.

 

  Ang Lenggwaheng Pangteatro ay kinukumpleto

ng mga ss:

 

 

Disenyo ng Produksyon (Kabilang ang Sets &Props at Costumes)

Inilalarawan nito ang panahon at lunan

ng buong dula at ng  mga partikular na yugto’t tagpo.

Nagtatakda din ito ng depinidong konteksto

ng lenggwaheng sinasabi at lenggwaheng iniaarte.

 

 

Musika at iba pang Tunog Nagpapatingkad ito sa kalagayan ng isip at pakiramdam

ng partikular na mga tauhan. Nag-aambag sa kalinawan

ng kondisyong mental, sikolohikal at moral ng partikular

na mga yugto’t tagpo. Nagbibigay ng ritmo’t pulso,

at puso’t kaluluwa sa dula o baha-bahagi nito.

 

 

Ilaw Hindi lang simpleng inililinaw nito kung ang tagpo’y

nagaganap sa araw o gabi. Pinatitingkad din nito ang

kalagayan ng isip at pakiramdam ng tauhan ang kondisyong

iniluluwal ng mga pangyayari. Pinahuhupa o pinasusukdol

din nito ang nagaganap na tunggalian sa gitna ng paghahamok

ng liwanag at mga anino.

 

 

*Samantala, sa iba pang mga porma ng panulat –

kwento, nobela o sanaysay – lenggwahe o mga salita

ang pangunahing bihis ng mga idea at tunggalian ng mga ito,

ng mga tauhan at paglalarawang-tauhan at

ng kanilang mga isipin at sinasabi,

pakiramdam, aktitud at aksyon,

problema at iba’t iba pang kalagayan,

ng mga lunan at iba’t ibang panahon,

atbp., atbp.

 

 

Exercises:

 

A. Dramatisasyon ng mga Pangkat Palihan

Re Kumbinasyon ng Dayalogo at Pag-arte.

 

B. Pagrebyu sa Pagkakasulat ng mga Tagpong

Isinadula; Critiquing

 

K. Remounting ng mga Tagpo; w/ Improvisation

ng Musika at iba pang Tunog, at ng Ilaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento4

Katarsis O Pagpupurga / Pagpapadalisay ng Emosyon

(Catharsis)

 

Touched Ka Ba?

 

Ito ang panukat kung ang dula ay nakatagos

sa manunuod.

Nakihalakhak ba ang manunuod –

nakigalit? nakiiyak?--

sa mga tauhan habang ipinalalabas ang dula?

Nakilungkot ba sa kabiguan?

Nakipagdiwang sa tagumpay?

Kapag nabasag ang harang sa pagitan ng tanghalan

at ng lugar ng mga manunuod

at pumaloob ang kaisipan at damdamin ng manunuod

sa mga  yugto’t tagpo ng dulang itinatanghal,

walang-alinlangang ang dula ay nakaantig o nakatagos

sa manunuod.

Catharsis!

 

 

Exercises:

 

Paano ba aantig/tatagos sa mga manunuod?

 

A.   Mabisang Paghawak sa Emosyon

B.   Pagdulog  sa Kaisipan

K. Dramang Walang Damdamin

D. Living Theatre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento5 Estetiks O Sensibilidad: May Sentidong Artistiko at Intelektwal (Aesthetics)

 

Kumbinsido Ka Ba?

 

Bawat dula – o bawat obra ng panulat – ay may

itinataguyod na sensibilidad.

 

Isang kamalayang suportado ng mga sentido

sa pagtingin, pandinig, panlasa, pang-amoy at pandama.

 

Kaalamang hinango sa kongkretong reyalidad –

ng mga tao, at kanilang mga kalagayan,

suliranin, pakikibaka at mithiin;

 

ibig sabihi’y hinalaw sa tunay na mga karanasan

ng mga taong may depinidong

 mga lugar sa lipunan at depinidong mga panlipunang praktika.

 

Bawat obra ay salamin ng panlipunang katotohanan.

                          Ang pagiging artistiko o makasining nito’y

nasa pagiging matapat at makatotohanan

sa pinaghanguang reyalidad.

 

Ang labas dito’y kalabisan.  

By: 

Levy Balgos dela Cruz

Teatrong Bayan

Reprinted by Serve – Net

For Summer Youth Camp 2010

Albis Elem. School, Sitio Bangho, Daclan, Tublay, Benguet
 
 
This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
 
This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
 

Do Not Question Authority
by YND National

 
 

"Heal the World"
by: Kenneth Alejo
YND Baguio

 

Google Analytics Yahoo crawler wikipedia